Kościół w Zopowych

Kościół w Zopowych istniał pod wezwaniem św. Mikołaja już w średniowieczu i był filią Włodzienina. Był mały i bez wieży. W 1613r. pan majatku, Fryderyk Tschammer kazał dobudować prezbiterium i je sklepić, podczas gdy sufit kościoła pozostał płaski. Wewnątrz łuku sklepienia w prezbiterium kazał Tschammer namalować swój herb z nazwiskiem i imię swej małżonki, Zuzanny von Adelsabach. W 1784r. sklepiono nazwę kościoła i zbudowano wieżę.
W latach 1784 – 1804 był tu lokalista, a w 1804r. Zopowy podniesiono do parafii z polecenia Krzyżaków.
W 1810r. był wypadek podczas procesji wokół kościoła: podczas dzwonienia oderwało sie serce dzwonu i zabiło naczelnika Michała Bahra. W 1872r. przy naprawie wieży zdjęto również kopułę, która dziwnym sposobem była pusta. Nauczyciel naczelny Drosdeck włożył weń najważniejsze notatki z owego czasu, dotyczące gminy, kościoła i szkoły. Kościół malowano m.in. W 1896r. W ostatnich tygodniach wojny plebania i kościół zostały prawie zupełnie zniszczone i cała gmina bardzo ucierpiała przez wojnę.

57

18 maja 1958r. pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Jerzego Niczki mieszkańcy w Zopowej podejmują decyzje odbudowy kościoła. Stały tylko mury, na których rosły drzewa. Zaangażowanie mieszkańców było nadzwyczajne.
Drzewo na dach sprowadzono z Olesna, cieśle byli z powiatu Krapkowice. Dachówkę sprowadzono z Komprachcic. 3 listopada 1957r. kościół był już nakryty i zabezpieczony.
Drugi etap remontu kościoła rozpoczął się w 1960r. wewnątrz. Trzeba było wykonać drewniane sklepienie, które projektował inż. Karol Różyc z Opola. Roboty prowadził P. Paweł Niczka, ojciec Ks. Proboszcza. Dzielnie pomagali mieszkańcy wsi, a szczególnie: Baranowski Grzegorz, Poźniak Jan, Białomazur Józef, Woronowski Karol.
Tynkowali murarze z Radwania i Zębowic, drzwi wykonał P. Kalus – stolarz z Lewic, instalację elektryczną wykonał P. Szymański z Głubczyc. Ołtarz kościół otrzymał za pośrednictwem Ojców Franciszkanów z Głubczyc, z parafii Uciszków. Ołtarz był rzeźbiony w 1808r. w Raciborzu.
Odbudowę zakończono we wrześniu 1960r. 2 października 1961r. w uroczystość odpustową ku czci św. Michała Archanioła o godz. 12.00 Ks. Biskup Wacław Wycisk poświęcił kościół. była to pierwsza uroczysta Msza św. po wojnie.
Następnie wykonano zewnętrzną elewację kościoła. W 1981r. kościół pomalowano wewnątrz. W ostatnim tygodniu września 1983r. została wykonana instalacja odgromowa na kościele.
W 1997r. Zostały rozpoczęte prace remontowe przy pokryciu wieży nową dachówką, ponieważ część starych uległa zniszczeniu. Przy okazji tego remontu założono kopułę pod krzyżem, której nie odtworzono po zniszczeniach wojennych. Prace te zostały zakończone w 1998r. Wykonał je P. Tadeusz Łoś, mieszkaniec Zopowej wraz ze swoimi pracownikami.
Cmentarz przykościelny okazał się na początku tego zeszłego stulecia za mały. Gmina kupiła na wschodnim końcu wsi 2 mrogi, aby założyć nowy cmentarz. Na pokrycie tej sumy w wysokości 6300 marek ściagają podatek kościelny podniesiony o 15%.
Na wiosnę 1982r. podjęto prace przy remoncie zniszczonego ogrodzenia cmentarnego. Wykonywali te prace murarze z Boboluszek, zostały one zakończone wiosną 1983r. Murarzom pomagali mieszkańcy Zopowej. W roku 1991 cmentarz został generalnie uporządkowany.
Wiosną 1984r. zostały rozpoczęte prace przy budowie salki katechetycznej na miejscu dawnej plebani zniszczonej podczas wojny. Budynek salki zaprojektował P. inż. Feliks Monasterski z Raciborza. Podjęcie budowy było niezbędne, ponieważ religii dotąd uczono w maleńkiej zakrystii. Prace były wykonywane częściowo społecznie, a częściowo przez fachowców. Zostały zakończone we wrześniu 1987r. Poświęcenia dokonał Ks. Biskup Jan Bagiński 4 października 1987r. w Uroczystość odpustową św. Michała Archanioła.
W lipcu i sierpniu 1992r. kaplica przy kościele została zaadaptowana na kaplicę pogrzebowa.

http://www.zopowy.e-glubczyce.pl/informacje_kosciol.html

komentarze zostały wyłączone