Ministranci – Zopowy

Ministranci Zopowy

Kolejność pełnienia dyżurów:

1. Andrusiak Maciej

2. Balon Igor

3. Marciniszyn Patryk

4. Ptak Szymon

5. Sowa Kacper

6. Sowa Miłosz

7. Górecki Sebastian – senior

Pamiętamy:

– Ministrant kocha Pana Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia

  swoje obowiązki, służąc Jezusowi Chrystusowi podczas liturgii

  i w swoim codziennym życiu.

– Oprócz niedziel i świąt przychodzimy na Mszę świętą w wybrane 

  przez siebie dni tygodnia.

Króluj nam Chryste!

komentarze zostały wyłączone