3 sposoby działania Ducha Świętego.

Aby nadać chrześcijańskiemu życiu bardziej “praktyczny” wymiar, musimy wyodrębnić miejsca i środki, jakich Duch Święty udziela nam dla “poznania chwały Bożej, która jest na obliczu Jezusa Chrystusa” (2 Kor 4, 6).

1. Najbardziej powszechne jest “słowo pisane”, czyli Biblia. Duch Święty pozwala nam odkrywać to, o czym ojcowie Kościoła mówią od zawsze, czyli fakt, że cała Biblia opowiada o Chrystusie, a Słowo Boże znajduje się na każdej stronie Pisma Świętego.

Duch uczy nas duchowej lektury Biblii, która polega właśnie na odczytywaniu jej w odniesieniu do Chrystusa, ponieważ On jest jej wypełnieniem.

Podczas jednego z modlitewnych zgromadzeń po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego, w którym Eliasz zostaje porwany do nieba i pozostawia Elizeuszowi podwójną część swojego ducha, usłyszałem modlitwę uczestniczącej w spotkaniu kobiety: “Dzięki, Jezu, że wstępując do nieba, nie zostawiłeś nam tylko części swojego Ducha, lecz dałeś nam Go w całości. Dziękujemy, że nie zostawiłeś Go jednemu uczniowi, lecz wszystkim ludziom!”.

Oto najwyższej jakości duchowa, chrystologiczna lektura Biblii, wyniesiona ze szkoły samego Ducha Świętego!

2. Drugim środkiem działania Ducha jest modlitwa. Przez modlitwę Duch Święty nie tylko daje nam poznać Jezusa, ale też zaszczepia w nas swoją modlitwę, przekazuje nam swoje zamiary i intencje. Przemienia nas w Chrystusie.

To Duch Syna Bożego modli się w nas. Najlepszym sposobem na rozpoczęcie modlitwy jest skierowanie prośby do Ducha Świętego, aby zjednoczył nas z modlitwą Jezusa. W Ewangelii Jezus modli się o każdej porze dnia: o świcie, zmierzchu, w nocy. Modląc się w którejś z tych godzin, możemy “stanąć obok” modlącego się Jezusa i pozwolić, by Duch Święty wychwalał w nas Ojca i Mu błogosławił.

Podczas każdej modlitwy “wszyscy odzwierciedlamy w naszej odkrytej twarzy chwałę Pana i jesteśmy przemieniani na ten sam obraz, zyskując coraz większą chwałę, za sprawą Pana, który jest Duchem” (2 Kor 3, 18).

3. Kontynuując ten tok myślenia, należy stwierdzić, że Duch najintensywniej działa w Eucharystii. Duch Święty, dzięki któremu Ciało i Krew Chrystusa są obecne na ołtarzu, sprawia również, że są one obecne w nas. Bez słów uzmysławia nam również, że jest to “drogocenna krew Chrystusa” (1 P 1, 19) przelana za każdego z nas, uczy nas “zważać na ciało Pańskie” (1 Kor 11, 29) i zgłębiać niewyczerpaną tajemnicę odkupienia, które dokonuje się w nas za każdym razem, kiedy w pełni uczestniczymy w Eucharystii.

Święty Ireneusz z Lyonu pisał, że Duch Święty jest “naszą komunią z Chrystusem”.

                                                                        *  *  *

Źródło: http://www.deon.pl/

komentarze zostały wyłączone