10 niesamowitych rzeczy, które daje Eucharystia.

Wielokrotnie zdarza się, że przychodzimy na Mszę Świętą z przyzwyczajenia, namówieni przez rodzinę lub przyjaciół, ale nie do końca wiemy, co się za tym kryje.

Niecierpliwie spoglądamy na zegarek, podczas kazania myślimy o planach na wakacje, a wszystkie czytane przez księdza formuły wydają się być długie, niezrozumiałe i całkowicie oderwane od rzeczywistości. Co kryje się za tym wszystkim? W czym tak naprawdę uczestniczymy i co zrobić, żeby Eucharystia była czasem pogłębiania relacji z Bogiem?

Oto 10 faktów o Eucharystii, które mogą zupełnie zmienić twoje myślenie i pokazać, czym tak naprawdę jest Msza Święta:

1. Zjednoczenie z Bogiem

“Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56).

Moment przyjęcia Komunii Świętej prowadzi do pełnego zjednoczenia z Ciałem i Krwią Chrystusa. To czas, kiedy Bóg nas uświęca i włącza nas do rzeczywistości królestwa Bożego.

2. Bliska relacja z Jezusem

“A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza” (Mt 9, 36-38).

Tworzenie i pielęgnowanie prawdziwie bliskiej relacji z Jezusem jest bardzo ważne. Możemy robić to na wiele sposobów: poprzez modlitwę, czytanie Pisma Świętego, pomoc potrzebującym, ale również poprzez uczestnictwo w Eucharystii. Tajemnica męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania Jezusa przybliża nas do Niego i objawia nam niesamowitą siłę miłości i miłosierdzia.

3. Ożywienie

“Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53).

Eucharystia przypomina nam o zmartwychwstaniu i w ten sposób sama przynosi nam nowe życie. Częste uczestnictwo we Mszy Świętej daje nowe siły do codziennych zmagań, pokorę, wytrwałość i pokój serca, którego tak bardzo nam nieraz brakuje.

4. Zjednoczenie z Ciałem Chrystusa

“Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami” (Rz 12, 4-5).

Komunia Święta jednoczy nas z Ciałem i Krwią Chrystusa. To ona współtworzy wspólnoty, jednoczy, tworzy z nas Kościół, w którym jesteśmy braćmi i siostrami.

5. Świadomość ubóstwa

“Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

Eucharystia pokazuje nam, jak niewiele posiadamy, jak mało możemy uczynić bez Jezusa Chrystusa. Samo przyjmowanie Komunii Świętej może przynieść nam niewiele. Jeśli obrzędów religijnych nie łączymy z uczynkami, z pomocą bliskim, chorym i potrzebującym, to tym samym nie zanosimy obecności Jezusa dalej.

6. Oczyszczenie z grzechów lekkich

“Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9, 12).

Przyjęcie Komunii Świętej i wcześniejsza spowiedź powszechna usuwają nasze grzechy lekkie. Jezus przychodzi ze swoją obecnością, miłością i miłosierdziem i czyni naszą duszę czystą.

7. Ochrona przed grzechem śmiertelnym

“Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia” (Łk 15, 7).

Komunia Święta ochrania nas przed popełnieniem grzechu śmiertelnego. Nieraz nie przyjmujemy Komunii ze względu na grzechy lekkie, czujemy się nieczyści. Tymczasem Komunia ochrania nas przed kolejnymi złymi uczynkami i myślami, na które możemy być bez niej bardziej podatni. Bliskość Jezusa wspomaga nasze działanie i prowadzi nas ku właściwie podjętym decyzjom.

8. Duchowe pocieszenie

“Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28).

Eucharystia, osobiste spotkanie z Jezusem, przynosi prawdziwe ukojenie i pocieszenie. Kiedy potraktujemy ją jak spotkanie z przyjacielem, z którym możemy o wszystkim porozmawiać, wyżalić się, opowiedzieć o swoich troskach, to spojrzymy na Mszę Świętą zupełnie inaczej. Msza Święta i przyjęcie Komunii mogą stać się osobistym spotkaniem z Kimś, kto chce nas pocieszyć, dodać sił i ochoty do zmagania się z codziennymi problemami.

9. Centralny punkt naszego życia

“Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6).

Bardzo łatwo możemy określić priorytety, którymi kierujemy się w naszym życiu. Warto sobie o nich przypominać w codziennej modlitwie, podczas czytania Pisma Świętego i uczestnictwa w Eucharystii. Święty Augustyn powtarzał: “Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko inne jest na swoim miejscu”. Idąc za tą myślą, uczyńmy Boga głównym punktem odniesienia w naszym życiu.

10. Pojednanie

“A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się” (Łk 15, 32).

Kiedy otwieramy się na Boga tacy, jacy jesteśmy, to On otacza nas swoją miłością i miłosierdziem. Msza Święta prowadzi do pojednania, ponieważ przychodzimy na nią razem ze swoimi słabościami, problemami, grzechami i chcemy je wszystkie oddać Panu Bogu i pozwolić się prowadzić.

*  *  *

Wymienione powyżej punkty mogą całkowicie zmienić postrzeganie coniedzielnej Mszy Świętej. Warto co jakiś czas sobie o nich przypominać, żeby mieć świadomość pełnego uczestnictwa w Eucharystii oraz żeby obudzić w sobie chęci do częstszego brania udziału w nabożeństwie i przyjmowania Komunii Świętej.

Źródło: http://www.deon.pl/

komentarze zostały wyłączone