3 etapy dobrej modlitwy.

Każda modlitwa powinna być uporządkowana i mieć swój charakterystyczny rytm. Przekonaj się, jakie powinny być jej etapy, by była owocna.

1. Przed modlitwą

Przed modlitwą (na przykład dzień wcześniej) przyjrzyj się jej treściom. Zadbaj o warunki sprzyjające modlitwie, tak, by nic cię nie rozpraszało. Zwracaj uwagę na oddech i postawę ciała.

Ofiaruj czas modlitwy Bogu. Módl się, by otworzył cię na działanie Ducha. Korzystaj z wszelkich słów, obrazów i czyn­ności, o których wiesz, że pomagają ci w skupieniu.

2. W czasie modlitwy

Módl się o łaskę, której pragniesz, własnymi słowami lub słowami proponowanymi w materiałach do modlitwy. Co Bóg ma dla ciebie uczynić? Jak ma być dla ciebie obecny? Korzystając z sugestii modlitewnych, pamiętaj, że to nie zadanie domowe, które trzeba odrobić, ani kolejny punkt do odhaczenia z listy. Należy zacho­wać elastyczność i dostosować rekolekcje do etapu, na którym znajdujemy się w danej chwili podczas naszej duchowej drogi.

Nie wybiegaj przed łaskę. Zachowaj cierpliwość; nie spiesz się, żeby zakończyć kolejny tydzień rekolekcji. Idź za wskazówkami Ducha, nie zegara. Jeśli masz wrażenie, że wkładasz zbyt wiele wysiłku w modlitwę, prawdopodobnie tak właśnie jest. Unikaj w mo­dlitwie nastawienia na “produktywność” lub rozwiązywanie problemów.

Unikaj porównań z tym, jak modlą się inni lub jakie są ich postępy w czasie rekolekcji. Do każdej modlitwy włącz rozmowę. Im będzie bardziej naturalna, tym lepiej. Na zakończenie odmów Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Du­szo Chrystusowa lub inną ulubioną modlitwę.

Módl się trzydzieści do czterdziestu pięciu minut dziennie. Nie przedłużaj ani nie skracaj znacząco tego świętego czasu.

3. Po modlitwie

Poddaj refleksji czas modlitwy, jeśli to możliwe w innym miejscu, niż miała miejsce sama modlitwa. Zwracaj uwagę na pociechy, poczucie przygnębienia i inne znaczące wewnętrzne poruszenia. Notuj je w dzienniku obok ważnych dla ciebie obrazów, słów, zapamiętanych treści lub nastrojów. Zwracaj uwagę na wszelkie pojawiające się powią­zania między modlitwą a twoim codziennym życiem.

Odpraw o określonej, innej porze dnia rachunek sumienia. Rachunek sumienia jest niezbędny, by rozwinąć w sobie nawyk rozeznawania duchów. Pielęgnuj ducha wielkoduszności, który towarzyszył ci na początku rekolekcji:

Temu, który przyjmuje i odprawia Ćwiczenia, wielce pomoże, jeśli wejdzie w nie wielkodusznie i z hojnością względem swego Stwórcy i Pana i złoży Mu w ofierze całą swą wolę i wolność, aby Boski Jego Majestat tak jego osobą, jak i wszystkim, co posiada, posługiwał się wedle najświętszej woli swojej (ĆD 5).

*  *  *

Źródło: http://www.deon.pl/

komentarze zostały wyłączone