Oto co Bóg chce powiedzieć ludziom poprzez huragan Irma!

Publicysta “Christian Post” Michael Brown napisał, że ostatnie huragany jakie nawiedziły USA, to głos Boga, który chce nam przez to powiedzieć 4 ważne rzeczy.
 Oto 4 rzeczy, które wg. Michaela Brown Bóg nam mówi przez ostatnie huragany w Stanach Zjednoczonych:

1. Wszystko jest zepsute. Kiedy decyzję Adama i Ewy grzech pierworodny dotknął człowieka, żadna sfera życia nie jest pozbawiona jego skutków. Często o tym zapominamy. Nie powinniśmy zakładać, że klęska żywiołowa jest karą od Boga, tak samo jak nie powinniśmy zakładać, że rak jest karą od Boga. Oba te wydarzenia są tragicznymi następstwami upadku człowieka.

2. Potrzebujemy Zbawiciela. Psalmista przypomina: “O, Panie, nie opuszczaj mnie, nie oddalaj się ode mnie, Boże mój, szybko przyjdź mi z pomocą. Panie mój, Zbawicielu”. W Stanach Zjednoczonych coraz częściej żyjemy tak jakby Boga nie było, nie oddajemy Bogu naszego życia. Tymczasem nie możemy zapominać o tym, że nasze życie jest bardzo kruche. Huragan Harvey przypomniał nam o naszej bezsilności. Dzięki tej tragedii skupiliśmy się nie na sobie, a na pomocy innym. Zatęskniliśmy za Bogiem.

3. Musimy się modlić. Kiedy łódź z uczniami w czasie burzy zaczęła tonąć, oni wołali: “Panie, chroń nas! Toniemy”. Jezus wówczas uciszył fale i wiatr. Uczniowie odpowiedzieli na to zdarzenie niezwykłą wiarą, bo nawet wiatry i fale były Mu posłuszne. Chociaż nie możemy kontrolować burz życia, nie musimy siedzieć bezczynnie i obserwować, jak niszczą wszystko wkoło. Bóg dał nam niezwykłe narzędzia – modlitwę. I o tym znów nam mocno przypomina. Nie powinniśmy siedzieć bezczynnie w obliczu huraganu Irma, który niszczy wszystko, co napotyka na swojej drodze. Powinniśmy wołać do Boga, aby nas uratował, wierząc w Jego moc i prosząc Go, aby działał.

4. Bóg jest miłosierny. Niektórzy twierdzą, że te potężne huragany to kara za grzechy Amerykanów. Inni mówili, że Boska ręka opieki została usunięta, ponieważ nasz naród nie postępował według Jego zasad. Jako naród pozwoliliśmy zgodnie z prawem zamordować 60.000.000.000 dzieci, przedefiniowaliśmy małżeństwo, przymierze stworzone przez Boga, tworzymy na nowo definicję mężczyzny i kobiety. Zasługujemy na te klęski. Ale pamiętajmy, że Bóg jest miłosierny. On nie chce, by ktokolwiek zginął. Potrzebne jest tylko nawrócenie.

Źródło: Christian Post/malydziennik.pl

komentarze zostały wyłączone