Zubrzyce – 13.01.2019 r.

1. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie,

    poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha

    Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia,

    dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.

2. W piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

    Włączmy się w to dzieło poprzez osobistą modlitwę.

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone na

    potrzeby parafii i kościoła.

4. Z prasy: Gość Niedzielny, Cuda i Łaski Boże.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne, za podjęte

                               kolędowanie w święto Trzech Króli i złożone ofiary na potrzeby kościoła,

                               za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny, które przygotowywały kościół

                                                                       na święta [po 2 lutego].

6. Dobiegły końca doroczne odwiedziny kolędowe w naszych domach i Bogu niech będą

    dzięki za ten czas modlitwy i wspólnych rozmów, za zaufanie i życzliwość.

    Wszelkie wyrażane niepokoje i problemy, niech staną się przedmiotem naszej jeszcze

    intensywniejszej modlitwy, odpowiedzialności wzajemnie za siebie, w tym szczególnej

    troski za nasze rodziny, aby były Bogiem silne; za młode pokolenie, aby było mocne

    mocą Chrystusa i bogate darami Ducha Świętego; także troski za pogubionych, uwikła-

    nych i zniewolonych oraz starszych, samotnych i chorych.

    Serdeczne podziękowanie za życzliwe zatroskanie o naszą wspólnotę parafialną,

    za zamawiane intencje mszalne.

    Niech owocem tego duszpasterskiego spotkania i modlitwy będzie mocniejsza wiara,

    nadzieja i miłość Boga i bliźniego, niech nie zabraknie wzajemnej życzliwości.

    Bóg zapłać za składane ofiary kolędowe, również ministrantom, za okazaną gościnność.

    Niech Bóg Ojciec ma nas w swojej opiece, Jezus Chrystus niech nas prowadzi, Duch

    Święty niech nas ubogaca swoimi darami, Matka Boża niech otacza macierzyńską

    miłością, a Święci patronowie, Apostołowie Piotr i Paweł, niech nadal orędują za nami.

                                            „Kochać znaczy czynić dobro”. 

                                                                                                                                 Lew Tołstoj

                                                               Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone