Zopowy – 20.01.2019 r.

1. Najświętsza Ofiara Chrystusa, której pamiątkę sprawowaliśmy, zjednoczyła nas wokół

    ołtarza. W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy dobrego

    Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego ducha”, dając

    w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata.

2. W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Wszystkim

    składamy najserdeczniejsze życzenia i zapraszamy do szczególnej modlitwy za bliskich

    naszym sercom babcie i dziadków.

3. Zapraszamy na Mszę Świętą i spotkanie do Zubrzyc: w poniedziałek – kl.VII i VIII;

    we środę – kl.VI; w piątek – kl.III gimnazjum.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby parafii

    i kościoła.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Cuda i Łaski Boże.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby parafii i kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny, która przygotowywały kościół

      na święta [po 2 lutego].

7. Dobiegły końca doroczne odwiedziny kolędowe w naszych domach i Bogu niech będą

    dzięki za ten czas modlitwy i wspólnych rozmów, za zaufanie i życzliwość.

    Wszelkie wyrażane niepokoje i problemy, niech staną się przedmiotem naszej jeszcze

    intensywniejszej modlitwy, odpowiedzialności wzajemnie za siebie, w tym szczególnej

    troski za nasze rodziny, aby były Bogiem silne: za młode pokolenie, aby było mocne

    mocą Chrystusa i bogate darami Ducha Świętego; także troska za pogubionych,

    uwikłanych i zniewolonych oraz starszych, samotnych i chorych.

    Serdeczne podziękowanie za życzliwe zatroskanie o naszą wspólnotę parafialną,

    za zamawiane intencje mszalne.

    Niech owocem tego duszpasterskiego spotkania i modlitwy będzie mocniejsza wiara,

    nadzieja i miłość Boga i bliźniego, niech nie zabraknie wzajemnej życzliwości.

    Bóg zapłać za składane ofiary kolędowe, również ministrantom, za okazaną gościnność.

    Niech Bóg Ojciec ma nas w swojej opiece, Jezus Chrystus niech nas prowadzi, Duch

    Święty niech nas ubogaca swoimi darami, Matka Boża niech otacza macierzyńską

    miłości, a Święty patron, Michał Archanioł, niech nadal orędują za nami.

      „Każda chwila jest cenna, a każdy czas, który dobrze spożytkujesz

                                będzie skarbem zdobytym przez ciebie”. 

                                                                                                                                         św. Jan Bosko
                                                               Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone