Zopowy – 27.01.2019 r.

1. Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych Dni

    Młodzieży. Pragniemy zawierzać miłującemu Ojcu młodzież całego świata, aby na

    współczesnych drogach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje życiowe

    i chrześcijańskie powołania.

2. W sobotę obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również świętem

    Matki Bożej Gromnicznej. Będzie poświęcenie świec gromnicznych, które niech będą

    w każdym domu.

    W tym dniu obchodzony jest również w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego.

    Zapraszamy do szczególnej modlitwy w intencji osób zakonnych, które pochodzą

    z naszej parafii.

    Przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na klasztory klauzurowe.

    Odwiedziny chorych będą w sobotę 09 lutego.

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na seminarium i instytucje

    diecezjalne.

    Będzie zmiana tajemnic Żywego różańca.

4. Z prasy: Gość Niedzielny.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby parafii i kościoła, za ofiary

                              kolędowe.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny, która przygotowywały kościół na

                                                                       święta.

                          „Modlitwa jest dialogiem i rozmową z Bogiem,

                            porażką zła i odwróceniem się od grzechu”. 

                                                                                                                  św. Grzegorz z Nyssy

                                                           Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone