Zopowy – 17.03.2019 r.

1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały

    Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad

    grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.

2. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział

    w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w czwartki oraz Gorzkich żali

    w niedzielę.

    Przypominamy, że za każdorazowe pobożne odprawienie Drogi krzyżowej oraz za

    udział w Gorzkich żalach i po spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę

    odpustu.

3. Zapraszamy do Zubrzyc na Mszę świętą i spotkanie: we środę – kl.VII i VIII.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii,

5. Przypominamy wiernym czwarte przykazanie kościelne, które w okresie Wielkiego

    Postu znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty

    i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się

    od udziału w zabawach”.

6. Z prasy: Gość Niedzielny, Cuda i Łaski Boże.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby parafii, przed

                              kościołem na misjonarzy, za przygotowanie kościoła, P. Rafałowi Stecko

                              i Jego współpracownikom za naprawienie uszkodzonego, w ostatniej wichury,

                             dachu na kościele.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Lenartowicz i Olech [za 2 tyg.].

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Fedorowicz, Tyburczy,

       Atlachowicz, Atłachowicz, Ptak, Wolmerg, Wolmerg, Szymuś, Główka, Tokarz.

   „Modlitwa wzajemna jest błogosławioną więzią, która nigdy nie słabnie”. 

                                                                                                                                         kard. Stefan Wyszyński

                                                                    Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone