Zopowy – 24.03.2019 r.

1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego

    Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana.

2. Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej we czwartek

    oraz Gorzkich żali w niedzielę.

3. We wtorek zapraszamy do Zubrzyc na godz.18.30 Parafialną Radę Duszpasterską.

4. Zapraszamy do Zubrzyc na Mszę świętą i spotkanie: młodzież kl.I szkół średnich

    we środę.

5. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii.

6. Z prasy: Gość Niedzielny.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Lenartowicz i Olech.

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Fedorowicz, Tyburczy,

       Atlachowicz, Atłachowicz, Ptak, Wolmerg, Wolmerg, Szymuś, Główka, Tokarz.

8. 2 kwietnia wyruszy już po raz XIV Marsz Pamięci. Zapraszamy do włączenia się w to

    pielgrzymowanie ze św. Janem Pawłem II.

                „Modlitwa jest światłem duszy, prawdziwym poznaniem Boga

                                    i pośredniczką między Nim a ludźmi”. 

                                                                                                                      św. Jan Chryzostom

                                                             Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone