Zopowy – 02.09.2019 r.

1. Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba. Pamiątkę tego

    wydarzenia Kościół celebruje dzisiaj. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić

    na końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres

    wszystkich naszych dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne

    w królestwie niebieskim.

2. Trwamy w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego poprzez Nowennę przygotowująca

    nas do tej uroczystości.

3. Zapraszamy do Zubrzyc na Mszę Święta i spotkanie: w poniedziałek – młodzież

    gimnazjum; we środę – kl.VII i VIII.

4. Czerwiec to tradycyjnie miesiąc szczególnego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

    Cześć Bożemu Sercu będziemy oddawali we czwartki po Mszy Świętej.

5. Pierwszy czwartek czerwca.

    – godz.16.00: Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie w intencji

                         powołań do służby Bożej w Kościele i jako nasza doroczna adoracja oraz

                         miesięczna spowiedź święta.

6. W przyszłą niedzielę w uroczystość Zesłania Ducha Świętego nasze ofiary będą

    przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

7. Z prasy: Gość Niedzielny.

8. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne,

    a przed kościołem na świątynię Opatrzności Bożej, za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Atłachowicz.

               „Niedziela winna być wielką bramą, przez którą na teren

                    powszednich dni tygodnia wchodzi się do pracy”. 

                                                                                  św. Teresa Benedykta od Krzyża

                                                        Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone