Zubrzyce – 11.08.2019 r.

1. Gotowość na przyjście Pana, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, nie może napawać

    nas lękiem i niepokojem. Najlepszym jej znakiem jest pełne entuzjazmu zaangażowa-

    nia w życie Kościoła oraz stan łaski uświęcającej. Wykorzystajmy czas wakacyjnego

    odpoczynku także na budowanie głębokiej więzi z Chrystusem i Jego Kościołem.

2. W poniedziałek wyrusza piesza opolska pielgrzymka na Jasną Górę. Pragniemy

    włączyć się w to pielgrzymowanie naszą modlitwą, uczestnictwo we Mszy świętej

    i podejmowanymi ofiarami.

3. We czwartek w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, Maryja wskazuje nam

    drogę do domu Ojca. Pragniemy uczestniczyć we Mszy Świętej, po której tradycyjne

    błogosławieństwo kwiatów i ziół.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na Wydział Teologiczny w Opolu.

4. W sierpniowe piątki Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie zaprasza

    o godz.18.00 na ubogacające nas spotkanie.

5. W przyszłą niedzielę dziękować pragniemy za tegoroczne plony. To dożynkowe

    dziękczynienie niech nas przepełnia szczerą, pozbawioną pychy, wdzięcznością.

    Nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone na potrzeby kościoła

    i parafii.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Cuda i Łaski Boże, Królowa Różańca Świętego.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny z ul. Długiej [od rodz.Kondrackich –

       do rodz. Tracz]

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Lenartowicz J. i Główka Cz.

7. 22.08. do godz.9.00 będzie zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

    w ramach akcji „Oczyść Dom i Świat z elektrośmieci – Zostań patronem polskich

    misjonarzy”. Zbiórka sprzętu na parkingu k/rodz. Radoszów.

                     „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

                                                                                                                   z Listu św. Pawła do Rzymian

                                                             Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone