Zopowy – 20.10.2019 r.

1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”– pytanie wybrzmiewające

     w dzisiejszą Niedzielę Misyjną może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza

     się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości

     na spotkanie z Panem.

2. W dalszym ciągu zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych.

    Niech rozbrzmiewa modlitwa różańcowa pośród nas.

    Wspólną modlitwę różańcową w naszym kościele, na którą zapraszamy, podejmujemy

    we wtorki, czwartki i soboty po Mszy Świętej.

3. Dziękujemy tym wszystkim parafianom, którzy poczuli się wspólnotą dzieci Bożych

    w naszej rodzinie parafialnej, uczestnicząc w spotkaniach modlitewnych pod

    przewodnictwem pasterza naszej Opolskiej Diecezji, ks. biskupa Andrzeja Czai.

4. Wchodzimy w najbliższych dniach w czas porządkowania grobów naszych bliskich.

    Zawsze pragniemy wtedy pamiętać o wielkiej godności cmentarza – przez ludzkie

    prochy tam złożone, także przez świętą chrześcijańską wiarę, z jaką odprowadzamy

    naszych bliskich zmarłych na cmentarz. Śmieci prosimy składować we właściwym

    miejscu.

    Przed kościołem można zabrać kartki na wypominki za zmarłych, których pragniemy

    polecać Bożemu miłosierdziu w dniach listopadowych.

5. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać kolejną rocznicę poświęcenia naszego

    kościoła, dziękując Bożej Opatrzności za dar tego świętego miejsca pośród nas.

    Nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone na potrzeby kościoła

    i parafii.

6. Z prasy: Gość Niedzielny, Cuda i Łaski Boże.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na potrzeby misyjne Kościoła, za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Górski i Mrowiec [przed Wszystkimi Świętymi].

                         „Jezus jest wszystkim, co Bóg chciałby nam powiedzieć”.

                                                                                                                                                      YOUCAT, 18

                                                                   Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone