Zopowy – 27.10.2019 r.

1. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują

    swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia.

    Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz

    na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym

    przez Syna Bożego. Przygotujmy również nasze serca poprzez sakrament pokuty, aby

    móc ofiarować naszym zmarłym dar najcenniejszy – Komunię świętą.

   Okazja do spowiedzi w ciągu tygodnia pól godziny przed Mszą świętą.

   Wypominki za zmarłych można składać w zakrystii. Są jeszcze kartki na wypominki.

    Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych.

    W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną

    modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi

    warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek

    grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża,

    np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

2. Ostatnie już dni wspólnej modlitwy różańcowej.Dzisiaj zapraszamy na wspólną modlitwę

    różańcową na godz.15.00.

    Niech Bóg wynagrodzi poprzez pośrednictwo Matki Bożej, Królowej Różańca Świętego

    tym parafianom, którzy włączali się do tej wspólnej modlitwy w naszym kościele.

3. W piątek uroczystość Wszystkich Świętych, a po południu o godz.13.00 pragniemy

    podjąć modlitwę za naszych zmarłych na cmentarzu. Nie ma postu piątkowego.

4. W sobotę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny, pragniemy

    uczestniczyć we Mszy świętej.

5. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na seminarium i instytucje

   diecezjalne.

6. Podejmujemy w tych dniach porządkowanie grobów naszych bliskich. Zawsze pragniemy

    wtedy pamiętać o wielkiej godności cmentarza – przez ludzkie prochy tam złożone,

    także przez świętą chrześcijańską wiarę, z jaką odprowadzamy naszych bliskich zmarłych

    na cmentarz. Śmieci prosimy składować we właściwym miejscu.

7. Z prasy: Gość Niedzielny.

8. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii.

   – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Górski i Mrowiec.

                         „Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.

                         Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje”.

                                                                                                                     Antoine de Saint-Exupéry

                                                         Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone