Zopowy – 03.11.2019 r.

1. Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić

    się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to

    niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

2. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominamy

    o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie

    cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych

    warunków odpustu.

3. Zapraszamy do Zubrzyc na Mszę święta i spotkanie: w poniedziałek – kl.VI;

                                                                                        we środę – kl.VII.

4. W sobotę rano odwiedziny chorych.

5. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę jako pomoc Kościołowi

    w potrzebie.

6. Z prasy: Gość Niedzielny – 6 zł.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne,

                             za przygotowanie kościoła.

    do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Klimek i Plottnik [za 2 tyg.].

                 „Prostota i szczerość to pewne drogi prowadzące do nieba”.

                                                                                                                       bł. Jakub Alberione

                                                             Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone