Zubrzyce – 03.11.2019 r.

1. Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić

    się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to

    niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

2. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominamy

    o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie

    cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych

     warunków odpustu.

    Dzisiaj zapraszamy na godz.15.00 na wspólny różaniec z odczytaniem wypominek.

     Po różańcu będzie zmiana tajemnic Żywego różańca.

3. Zapraszamy na Mszę święta i spotkanie: w poniedziałek – kl.VI; we środę – kl.VII.

4. W piątek rano odwiedziny chorych.

5. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę jako pomoc Kościołowi

    w potrzebie.

6. Z prasy: Gość Niedzielny – 6 zł.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne, za prace

                             porządkowe na cmentarzu i przy kościele.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Lehun i Bednarczuk.

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Broszko i Szymański.

           „Prostota i szczerość to pewne drogi prowadzące do nieba”.

                                                                                                                                    bł. Jakub Alberione

                                                        Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone