Zopowy – 01.12.2019 r.

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on nam

    pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”, „Eucharystia daje życie”.

    Podczas tego roku będziemy starali się z większą pobożnością przeżywać nie tylko

   niedzielną, ale każdą Mszę Świętą sprawowaną w naszej wspólnocie oraz gorliwiej trwać

    na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

2. Rozpoczynamy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście

   Pana i to powtórne przy końcu czasów i to w noc Bożego Narodzenia.

    Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem

    i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym

    wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować

    Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

   Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania

   się od hucznych zabaw, od alkoholu. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci

    z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które

    są do nabycia w zakrystii [duża – 12 zł, mała – 5 zł]. Są też poświęcone opłatki wigilijne.

3. Zapraszamy do licznego udziału w Roratach, celebrowanych w naszym kościele

   we wtorki, czwartki i soboty, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób,

    w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie

   na przyjście Chrystusa. Poznamy bliżej Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa

   Tysiąclecia. Dzieci przygotowują serduszka z intencjami.

4. Pierwszy czwartek grudnia.

    – godz.16.00: Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w intencji powołań

                          do służby Bożej w Kościele. Okazja do miesięcznej i adwentowej spowiedzi

5. Pierwsza sobota.

   Poprzez Niepokalane Serce Matki Bożej pragniemy wynagradzać za grzechy świata.

   Odwiedziny chorych będą bliżej świąt.

6. W przyszłą niedzielę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia

    Najświętszej Maryi Panny.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii, a przed

    kościołem jako pomoc Kościołowi na Wschodzie.

7. Z prasy: Gość Niedzielny.

8. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne, za adwentowe

                             przygotowanie kościoła.

   – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Marciniszyn i Głogowski [za 2 tyg.].

   – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Dubiel, Kidziak, Piczak,

      Smoleń, Uchyła, Witczak, Biśta, Rasiewicz, Soczyński, Andrusiak.

9. Można składać w zakrystii kartki z intencjami na przyszły rok.

   Ofiarować Mszę Świętą jest najpiękniejszym darem dla tych, których się kocha.

                         Adwent jest wędrówką do Betlejem.

Niech nas prowadzi światło Boga, który stał się człowiekiem”.

                                                                                                                  papież Franciszek

                                                    Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone