Zubrzyce – 08.12.2019 r.

1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy uroczystość Niepokalanego Poczęcia

    Najświętszej Maryi Panny. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na

    matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy

   grzechu pierworodnego.

2. Z Maryją podążamy adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwykłego

    daru – narodzenia Bożego Syna, naszego Odkupiciela, który na nowo otwiera nam

    bramy nieba. Nie zmarnujmy tego daru i w trosce o zbawienie własnej duszy wsłuchujmy

    się w to, co podpowiada nam służebnica Pańska. Pamiętajmy Mszy Świętej roratnej

    i o adwentowej spowiedzi św. Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę – niech Pan

    narodzi się w pełni przede wszystkim w naszych czystych sercach. Niech to będzie

    czas naszej wewnętrznej, duchowej mobilizacji do odnowy więzi z Panem Bogiem

    i bliźnimi.

3. Zapraszamy na Mszę Świętą i spotkanie młodych: w poniedziałek – kl.VI;

    we środę – kl.VII.

4. W piątek młodzież naszego dekanatu, a więc i naszej parafii jest zaproszona

    do Głubczyckiego kościoła parafialnego na g. 19.3o na Dekanalne Adwentowe Spotkanie

    Modlitewne. Podejmijmy to zaproszenie z życzliwością.

5. W przyszłą niedzielę nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone na

    potrzeby kościoła i parafii.

6. Z prasy: Gość Niedzielny, Cuda i Łaski Boże, Królowa Różańca Świętego [przedłużenie

                  na przyszły rok – 20 zł].

7. W zakrystii są świece Caritasu, a także poświęcone opłatki wigilijne.

8. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii, a przed kościołem

                              jako pomoc Kościołowi na Wschodzie, za przygotowanie kościoła.

   – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Humeniuk, Humeniuk,

      Dawidczyk, Radaczyński, Szpunar, Świtaj, Nogaj, Głogowski, Głogowski, Chamczyk,

      Niemczycki, Nogaj.

9. Można składać w zakrystii kartki z intencjami na przyszły rok.

   Ofiarować Mszę Świętą jest najpiękniejszym prezentem dla tych, których się kocha.

  „To jest chrześcijańska nadzieja: złożyć przyszłość w Bożych rękach”.

                                                                                                                                         papież Franciszek

                                                         Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone