Zubrzyce – 12.01.2020 r.

1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także

    gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego.

    Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta

    Ofiarowania Pańskiego, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.

2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który

    jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni,

    komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego

    dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła.

    Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem

    podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go

    coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich.

    Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować

   za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności

   za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą

    wiarą.

3. W dniach od 18 do 25 stycznia w Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw

   o Jedność Chrześcijan. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także

    nasze osobiste modlitwy.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła.

5. Z prasy: Gość niedzielny, Cuda i Łaski Boże.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

                              i parafii, za tych, którzy podjęli kolędowanie w Trzech Króli.

   – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Szymańska i Krudysz.

7. W poniedziałek rozpocznie się odwiedziny kolędowe. Będzie to wizyta duszpasterska,

   podczas której zapraszamy do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad życiem

   religijnym. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i troskach naszych rodzin,

   o sprawach wspólnoty parafialnej. Będzie można zamawiać intencje mszalne, a ofiary

   kolędowe tradycyjnie można składać w kościele.

   – Poniedziałek   – godz.15.00: ul. Długa [rodz. Kondracki – Przybysławski].

   – Wtorek            – godz.15.00: ul. Długa [rodz. Tyburczy – Humeniuk L. R.].

   – Środa              – godz.15.00: ul. Długa [rodz. Mazur – Gużda].

   – Czwartek         – godz.15.00: ul. Słoneczna [rodz. Kierdal] i ul. Sportowa.

   – Piątek             – godz.15.00: ul. Ciermięcicka, Przytulna i Kwiatowa.

   – Sobota           – godz.14.30: ul. Spadzista [rodz. Kępa].

   – Poniedziałek  – godz.15.00: ul. Mostowa, Ogrodowa i Pogodna.

                „Chrzest święty był dla mnie pocałunkiem,

przez który Bóg przyjął mnie za przybrane dziecko swoje”.

                                                                                                                      bł. Michał Sopoćko

                                                Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone