Zopowy – 12.01.2020 r.

1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także

    gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego.

    Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta

    Ofiarowania Pańskiego, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.

2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który

    jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni,

    komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego

    dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła.

    Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem

    podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go

    coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich.

3. W dniach od 18 do 25 stycznia w Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw

    o Jedność Chrześcijan. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także

    nasze osobiste modlitwy.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła.

5. Z prasy: Gość niedzielny, Cuda i Łaski Boże..

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

                              i parafii, za tych, którzy podjęli na Osiedlu kolędowanie w Trzech Króli.

   – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Marciniszyn.

5. Dobiegły końca doroczne odwiedziny duszpasterskie w naszych domach i Bogu niech

    będą dzięki za ten czas modlitwy i wspólnych rozmów, za zaufanie i życzliwość.

    Wszelkie wyrażane problemy i niepokoje niech staną się przedmiotem naszej modlitwy,

    odpowiedzialności wzajemnie za siebie, troski o nasze rodziny, aby były Bogiem silne,

    za młode pokolenie, aby było mocne mocą i darami Ducha Świętego, także troski

   za pogubionych, uwikłanych i zniewolonych oraz troski o starszych, samotnych i chorych.

    Serdeczne podziękowanie za życzliwe zatroskanie o naszą wspólnotę parafialną i za

    zamawiane intencje mszalne.

    Niech owocem tego duszpasterskiego spotkania i modlitwy będzie mocniejsza wiara,

    nadzieja i miłość do Boga i bliźniego, niech nie zabraknie wzajemnej życzliwości.

   Bóg zapłać za ofiary kolędowe, również składane ministrantom.

    Niech Bóg Ojciec ma nas w swojej opiece, Pan Jezus niech nas prowadzi, Duch Święty

    niech ubogaca swoimi darami, Matka Boża niech otacza macierzyńską miłością,

    a Święty Michał niech nadal oręduje za nami.

                      „Chrzest święty był dla mnie pocałunkiem,

     przez który Bóg przyjął mnie za przybrane dziecko swoje”.

                                                                                                                       bł. Michał Sopoćko

                                                    Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone