Zubrzyce – 19.01.2020 r.

1. W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus

    domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie

    miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem

    rozpoznawczym w świecie.

2. We wtorek przypada Dzień Babci, a w środę Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się

    w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli

    do domu Ojca. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia

    świętą i serdeczna pamięć.

3. Zapraszamy na Mszę Świętą i spotkanie młodych: we środę – kl.VI: w piątek – kl.VII.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła.

5. Z prasy: Gość niedzielny, Cuda i Łaski Boże.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny które przygotowywały kościół na

                                                                      święta – po 2 lutego.

7. W poniedziałek wizyta duszpasterska od godz.15.00 na ul. Mostowej, Ogrodowej

    i Pogodnej.

8. Dobiegają końca doroczne odwiedziny duszpasterskie w naszych domach i Bogu niech

    będą dzięki za ten czas modlitwy i wspólnych rozmów, za zaufanie i życzliwość.

    Wszelkie wyrażane problemy i niepokoje niech staną się przedmiotem naszej modlitwy,

    odpowiedzialności wzajemnie za siebie, troski o nasze rodziny, aby były Bogiem silne,

    za młode pokolenie, aby było mocne mocą i darami Ducha Świętego, także troski

    za pogubionych, uwikłanych i zniewolonych oraz troski o starszych, samotnych i chorych.

    Serdeczne podziękowanie za życzliwe zatroskanie o naszą wspólnotę parafialną i za

    zamawiane intencje mszalne.

    Niech owocem tego duszpasterskiego spotkania i modlitwy będzie mocniejsza wiara,

    nadzieja i miłość do Boga i bliźniego, niech nie zabraknie wzajemnej życzliwości.

    Bóg zapłać za ofiary kolędowe, również składane ministrantom.

    Niech Bóg Ojciec ma nas w swojej opiece, Pan Jezus niech nas prowadzi, Duch Święty

    niech ubogaca swoimi darami, Matka Boża niech otacza macierzyńską miłością, a świę-

    ci patronowie Piotr i Paweł niech nadal orędują za nami.

               „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.

                                 Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj”.

                                                                                                                                           św. Jan Paweł II

                                                             Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone