Zopowy – 02.02.2020 r.

1. Dzisiaj w święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej

    wpatrujemy się w Chrystusa – Światłość świata. Przyniesiona przez nas świeca 

    i pobłogosławiona ma nam przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca drogi naszego

    życia.

    Ponadto sędziwi Symeon i Anna mobilizują nas do modlimy w intencji ludzi

    w podeszłym wieku, którzy pokazują nam, że u schyłku życia można dostrzec sprawy,

    których nie dostrzegają inni. Są oni także niezrównanymi nauczycielami trudnej i

    zapomnianej umiejętności przygotowania się do odejścia z tego świata.

2. Dzisiaj też w Kościele powszechnym obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

    Naszą modlitwą obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na służbę Panu Bogu i ludziom

    w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich.

    Prośmy też o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach

    i wspólnocie parafialnej. Niech nie zabraknie też wsparcia materialnego dla klasztorów

    klauzurowych i domów zakonnych poprzez ofiary składane dzisiaj przed kościołem.

3. Zapraszamy do Zubrzyc na Mszę Świętą i spotkanie młodych: w poniedziałek – kl.VI;

    we środę – kl.VII.

4. Pierwszy czwartek lutego.

    – godz.16.00: Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w czasie której

                          pragniemy dziękować za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz prosić o nowe

                          i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.

                          Będzie okazja do spowiedzi świętej.

5. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

6. Z prasy: Gość niedzielny.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne, za ofiary kolędowe,

                              przed kościołem na klasztory klauzurowe.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny które przygotowywały kościół na święta.

            „Maryja niech będzie dla ciebie pięknym wzorem i natchnieniem”.

                                                                                                                    św. Ojciec Pio

                                                                   Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone