Zopowy – 17.05.2020 r.

1. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium

    paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych,

    zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko

    otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością.

    Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić

    z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej

    doczesności.

2. W tych dniach radujemy się 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy

    Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary

    i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na

    jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi

    nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy,

    powtarzając słowa: „Totus Tuus”.

3. Pragniemy w kolejnych dniach majowych być z Maryją, podczas nabożeństw majowych,

    Byłoby dobrze, aby rodzice przychodzili z dziećmi na Mszę świętą i majowe

    nabożeństwo.

    W kościele może nas być teraz do 14 osób.

4. We wtorek, pragniemy podjąć doroczne modlitwę o urodzaje i za kraje głodujące. Przez

    wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla pracujących na roli,

    o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej

    Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego. Nie będzie procesji

    do krzyża.

    – od godz.16.00: doroczna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

    Cieszymy się, że już wszyscy ministranci mogą być przy ołtarzu i posługiwać Panu

    Jezusowi, kapłanowi i Ludowi Bożemu.

5. W przyszłą niedzielę w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego nasze ofiary będą

    przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

6. Z prasy: Gość Niedzielny, książeczka „Jezu ufam Tobie”.

7. W dalszym ciągu pragniemy podejmować w naszych rodzinach codzienną modlitwę

    różańcową o godz.20.30 zakończoną Apelem Jasnogórskim.

8. Pamiętajmy o spowiedzi wielkanocnej, gdyż zbliża się koniec okresu wielkanocnego.

9. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

                              i parafii, na potrzeby parafialne można złożyć na parafialne konto

                              bankowe: nr 05 8868 0004 2000 0000 4952 0001.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Atłachowicz.

      „Szczęśliwy człowiek, który zaufał Panu i Pan jest jego nadzieją”.

                                                                                                            Księga Jeremiasza 17,7

                                                                Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone