Zopowy – 05.07.2020 r.

1. Rozpoczął się czas wakacyjny. Niech to będzie okazja do pogłębienia wiary

    przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia

    do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły.

    Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek

    uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi

    pokój i zbawienie.

    Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza

    o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających

    na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie.

    Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

2. W poniedziałek, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane

    ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną

    pamięcią obejmijmy tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym,

    cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.

3. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Pierwszej Komunii świętej dzieci

    naszej parafii. Niech to będzie dla nas szczególny czas refleksji nad miejscem Pana

    Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie w naszym codziennym życiu chrześcijańskim.

    Uroczystość rozpocznie się w Zubrzycach o godz.11.00.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na potrzeby kościoła i parafii.

4. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne,

                              za przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy..

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Sobolewska i Gawłowska.    

Wiara budowana na więzi z Bogiem uzdalnia człowieka do dochowania

         wierności dobru i prawdzie nawet za cenę wyrzeczenia i ofiary”.

                                                                                                                                 Benedykt XVI

                                                                       Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone