Zubrzyce – 05.07.2020 r.

1. Rozpoczął się czas wakacyjny. Niech to będzie okazja do pogłębienia wiary

    przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia 

    do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie

    nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia

    w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.

    Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza

    o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających 

    na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często

    pracują, aby inni mogli wypoczywać.

2. W poniedziałek, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane 

    ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną

    pamięcią obejmijmy tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym,

    cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.

3. W poniedziałek, na godz.16.00 zapraszamy na spotkanie dzieci przygotowujące się 

    do Pierwszej spowiedzi i Komunii świętej z książeczkami.

4. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Pierwszej Komunii świętej dzieci

    naszej parafii. Niech to będzie dla nas szczególny czas refleksji nad miejscem Pana

    Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie w naszym codziennym życiu chrześcijańskim.

    Uroczystość rozpocznie się o godz.11.00. W imieniu rodziców i własnym prosimy, 

    aby kto może, uczestniczył we Mszy świętej rano albo w Zopowych o godz. 9.00. 

    Idzie o względy bezpieczeństwa epidemicznego.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na potrzeby kościoła i parafii.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne,

                              za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Zając i Zapotoczny.

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Bedryj i Kosztubajda Zb.

Wiara budowana na więzi z Bogiem uzdalnia człowieka do dochowania

         wierności dobru i prawdzie nawet za cenę wyrzeczenia i ofiary”.

                                                                                                                                     Benedykt XVI

                                                                 Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone