Zopowy – 19.07.2020 r.

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest

    czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych

    relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna

    Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem

    Jezusem. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich

    i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata.

2. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Świętej Anny, Matki NMP,

    głównej patronki naszej opolskiej diecezji.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

    Po Mszy świętej zostaną poświęcone samochody, a przed kościołem będzie można

    złożyć ofiarę w ramach akcji Św. Krzysztofa: Jeden grosz za 1 kilometr szczęśliwej

    jazdy na środki transportu dla misjonarzy.

3. Z prasy: Gość Niedzielny.

4. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła. 

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Pabian i Biśta.

                  „Bóg szanuje wolność woli człowieka aż do granic grzechu”.

                                                                                                                                           kard. Stefan Wyszyński

                                                                          Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone