Zopowy – 16.08.2020 r.

1. W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. Wiele narodów

    i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu,

    powierzył Jej swoje losy. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała

    na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

2. W poniedziałek wyrusza 44 Piesza pielgrzymka opolska na Jasną Górę. Pragniemy

    podjąć w sposób duchowy to pielgrzymowanie. Niech szczególnym wyrazem duchowej

    łączności z pielgrzymami na szlaku będzie w tych dniach rodzinne pielgrzymowanie,

    wspólna modlitwa i spędzony rodzinnie czas na Mszy świętej w naszych kościołach.

3. W przyszłą niedzielę pragniemy Bogu w Trójcy Jedynemu poprzez pośrednictwo Matki

    Bożej i wsparcie naszego patrona Świętego Michała Archanioła, dziękować

    za tegoroczne żniwa.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

4. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jako wsparcie dla misjonarzy

    będzie 20 sierpnia o godz.16.00 w Zubrzycach z placu nie daleko kościoła, jak w po-

    przednich latach.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii,

                              za ofiary składane przed kościołem jako wsparcie dla mieszkańców Bejrutu,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Rasiewicz i Biśta..

7. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa oraz zachowywaniu odpowiedniego dystansu i nie lekceważmy tego, mając na

    uwadze zdrowie bliźnich i swoje. Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń,

    w razie kontroli, ponosi sam zainteresowany.

                                          „Kto porządkuje własne sprawy,

                ten przyczynia się do zaprowadzenia ładu w całym świecie”.

                                                                                                                                         św. Rajmund z Penyafort

                                                                         Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone