Zubrzyce – 16.08.2020 r.

1. W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. Wiele narodów

    i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu,

    powierzył Jej swoje losy. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała

    na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

2. W poniedziałek przypada uroczystość Świętego Jacka – głównego patrona

    metropolii górnośląskiej.

    W poniedziałek wyrusza 44 Piesza pielgrzymka opolska na Jasną Górę. Pragniemy

    podjąć w sposób duchowy to pielgrzymowanie. Niech szczególnym wyrazem duchowej

    łączności z pielgrzymami na szlaku będzie w tych dniach rodzinne pielgrzymowanie,

    wspólna modlitwa i spędzony rodzinnie czas na Mszy świętej w naszych kościołach.

3. W przyszłą niedzielę pragniemy Bogu w Trójcy Jedynemu poprzez pośrednictwo Matki

    Bożej i wsparcie naszych patronów Świętych Apostołów Piotra i Pawła, dziękować za

    tegoroczne żniwa.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

4. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jako wsparcie dla misjonarzy

    będzie 20 sierpnia o godz.16.00 z placu jak w poprzednich latach.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii,

                              za ofiary składane przed kościołem jako wsparcie dla mieszkańców Bejrutu,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania dożynek zapraszamy: rodziny z ul. Długiej [od rodz. Bednarczuk –

       do rodz. Gużda], z ul. Spadzistej, Ciermięcickiej, Przytulnej i Kwiatowej.

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Antoszczyszyn i Niemczycki.

7. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa oraz zachowywaniu odpowiedniego dystansu i nie lekceważmy tego, mając na

    uwadze zdrowie bliźnich i swoje. Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń,

    w razie kontroli, ponosi sam zainteresowany.

                                    „Kto porządkuje własne sprawy,

      ten przyczynia się do zaprowadzenia ładu w całym świecie”.

                                                                                                                           św. Rajmund z Penyafort

                                                                Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone