Zopowy – 30.08.2020 r.

1. Na progu nowego roku szkolnego pragniemy dołożyć wszelkich starań, 

    aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne

    świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się

    okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego

    na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która jest osobistym spotkaniem z Panem.

    Rodzice niech pamiętają, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem

    ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywa

    wychowanie, także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców.

2. Pierwszy czwartek września.

    – godz.16.30: Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie

                         jako podziękowanie za dar Eucharystii i kapłaństwa, a prośba o liczne

                         i święte powołania kapłańskie również z naszej wspólnoty parafialnej

                        oraz miesięczna spowiedź św.

3. Pierwsza sobota.

    Pragniemy poprzez Niepokalane Serce Matki Bożej wynagradzać za grzechy swoje

    i świata.

    W związku z odwiedzinami chorych, prosimy o indywidualne zgłoszenie i należy pamiętać

    o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na seminarium i instytucje diecezjalne.

    Będzie zmiana tajemnic Żywego różańca.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła. za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Dubiel i Borucka.

7. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa oraz zachowywaniu odpowiedniego dystansu i nie lekceważmy tego, mając 

    na uwadze zdrowie bliźnich i swoje. Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń,

    w razie kontroli, ponosi sam zainteresowany.

                        „Wychowanie to przykład i miłość – nic więcej”.

                                                                                                        Friedrich Froebel

                                                                Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone