Zubrzyce – 30.08.2020 r.

1. Na progu nowego roku szkolnego pragniemy dołożyć wszelkich starań, 

    aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne

    świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się

    okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego 

    na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która jest osobistym spotkaniem z Panem.

    Rodzice niech pamiętają, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem

    ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywa

    wychowanie, także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców.

2. Pierwszy piątek września.

    – godz.18.00: Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie jako

                          wynagrodzenie za grzechy swoje i świata oraz miesięczna spowiedź św.

    Będzie zmiana tajemnic Żywego różańca.

    W związku z odwiedzinami chorych, prosimy o indywidualne zgłoszenie i należy pamiętać

    o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego.

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na seminarium i instytucje diecezjalne.

4. Z prasy: Gość Niedzielny.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania zapraszamy: rodziny Zapotoczna A. i Kępa.

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Głogowski i Chamczyk.

6. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa oraz zachowywaniu odpowiedniego dystansu i nie lekceważmy tego, mając na

    uwadze zdrowie bliźnich i swoje. Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń,

    w razie kontroli, ponosi sam zainteresowany.

                         „Wychowanie to przykład i miłość – nic więcej”.

                                                                                                               Friedrich Froebel

                                                                   Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone