Zopowy – 06.09.2020 r.

1. Wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. W najbliższy wtorek,

    8 września, przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej

    Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej.

    Polecając Bożej Opatrzności, za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej, przyszło-

    roczne plony, pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno

    słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc – oto pytanie, jakie w kontekście

    tego święta warto sobie samemu postawić.

    Będzie poświęcenia ziarna na nowy zasiew.

2. Zapraszamy do Zubrzyc na Mszę świętą i spotkanie młodych: w poniedziałek z kl.VIII;

    we środę z kl.VII. Pamiętamy o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego.

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła,

    a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na Wydział Teologiczny w Opolu.

4. Z prasy: Gość Niedzielny.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne,

                              za przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy.

    – do przygotowania zapraszamy: rodziny Wawrów, Banaś i Zygmunt.

6. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa oraz zachowywaniu odpowiedniego dystansu i nie lekceważmy tego, mając na

    uwadze zdrowie bliźnich i swoje. Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń,

    w razie kontroli, ponosi sam zainteresowany.

                            „Dobro polega na umiejętności mówienia „nie”,

                                a nie na przyznawaniu wszystkim racji”.

                                                                                                                       Benedykt XVI

                                                                   Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone