Zopowy – 13.09.2020 r.

1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

    W tym czasie w kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto

    Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on

    nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego

    dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki,

    będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy

    przyszłość naszego narodu i Kościoła.

2. Zapraszamy do Zubrzyc na Mszę świętą i spotkanie młodych: w poniedziałek z kl.VI;

    we środę z kl. I i II średniej. Pamiętamy o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego.

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone na

    potrzeby kościoła i parafii.

4. W najbliższym czasie są wolne intencje mszalne.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii, a przed

                              kościołem na Wydział Teologiczny w Opolu, za przygotowanie kościoła,

                              za skoszenie trawy.

    – do przygotowania zapraszamy: rodziny Zdobylak, Dudzik, Nawara.

7. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa oraz zachowywaniu odpowiedniego dystansu i nie lekceważmy tego, mając na

    uwadze zdrowie bliźnich i swoje. Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń,

    w razie kontroli, ponosi sam zainteresowany. Nie zostawiamy masek w kościele.

Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią na pustyni”.

                                                                                                                                  Bolesław Prus

                                                                Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone