Zopowy – 20.09.2020 r.

1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom

    społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego,

    zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie.

    Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie

    korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi,

    a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało

    z nich nasze młode pokolenie.

2. Trwa rok szkolny i katechetyczny. Starajmy się, aby dla dzieci, młodzieży, rodziców,

    katechetów i wychowawców był to czas przeżywany w imię Boże. Zachęcajmy się też,

    wzajemnie, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego,

    dla umacniania swojej więzi z Bogiem.

3. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość odpustową ku czci naszego

    patrona, Świętego Michała Archanioła. Ze względów epidemicznych, od soboty jeszcze

    bardziej zaostrzonych w naszym powiecie, przeżywać ją będziemy skromnie,

    we własnym gronie jako rodzina parafialna. Msza święta odpustowa o godz. 9.00.

    Panów z Rady Parafialnej prosimy o podjęcie baldachimu [o tym poinformuję bliżej

    odpustu].

    Kościół na odpust będzie przygotowany w związku ze ślubem w sobotę.

4. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

    i parafii, za przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy i uporządkowanie placu przy salce.

6. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią, ostatnio jeszcze bardziej zaostrzonymi

    w naszym powiecie, pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust i nosa, zachowywaniu

    odpowiedniego dystansu i innymi zaleceniami. Nie lekceważmy tego, mając na uwadze

    zdrowie bliźnich i swoje. Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń, w razie

    kontroli, ponosi sam zainteresowany. Nie zostawiamy masek w kościele.

   „Modlitwa to pokarm dający radość, to pożywienie wnoszące pokój,

to treść naszego życia pozwalająca zobaczyć, kim naprawdę jesteśmy”.

                                                                                                                                         Matka Elvira

                                                                  Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone