Zubrzyce – 20.09.2020 r.

1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom

    społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego,

    zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie.

    Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie

    korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi,

    a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało

    z nich nasze młode pokolenie.

2. Trwa rok szkolny i katechetyczny. Starajmy się, aby dla dzieci, młodzieży, rodziców,

    katechetów i wychowawców był to czas przeżywany w imię Boże. Zachęcajmy się też,

    wzajemnie, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego,

    dla umacniania swojej więzi z Bogiem.

3. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość odpustowa ku czci św. Michała Archanioła

    w Zopowych. Będziemy ją przeżywać we własnym gronie na Mszy św. o godz. 9.00.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

4. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

    i parafii, za przygotowanie kościoła, za uporządkowanie cmentarza.

    – do przygotowania zapraszamy: rodziny Toporowski i Żłobicki.

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Nogaj i Świtaj.

6. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią, ostatnio jeszcze bardziej zaostrzonymi

    w naszym powiecie, pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust i nosa, zachowywaniu

    odpowiedniego dystansu i innymi zaleceniami. Nie lekceważmy tego, mając na uwadze

    zdrowie bliźnich i swoje. Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń, w razie

    kontroli, ponosi sam zainteresowany. Nie zostawiamy masek w kościele.

      „Modlitwa to pokarm dający radość, to pożywienie wnoszące pokój,

   to treść naszego życia pozwalająca zobaczyć, kim naprawdę jesteśmy”.

                                                                                                                                Matka Elvira

                                                                        Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone