Zubrzyce – 04.10.2020 r.

1. Rozpoczęliśmy miesiąc październik. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych

    pragniemy podejmować wspólne odmawianie różańca. Biorąc do rąk różaniec, przez

    wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, chcemy prosić Jej Syna o miłosierdzie dla nas

    i całego świata. Zachęcamy do udziału we Mszy Świętej i październikowym

    nabożeństwie odprawianym w naszym kościele w poniedziałki, środy i piątki. Tych,

    którym trudniej dotrzeć do kościoła, prosimy o odmawianie różańca w domach. Święty

    Jan Paweł II w liście apostolskim o różańcu napisał: „Za pośrednictwem różańca

    wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”.

    Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli

    pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych

    duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół nas obdarza.

    Dzisiaj zapraszamy na nabożeństwo różańcowe na godz.15.00.

2. We środę zapraszamy na Mszę świętą i spotkanie młodych z kl.I i II średniej.

3. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali kolejny Dzień Papieski, który na trwałe wpisał

    się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic

    i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami składanymi przed

    kościołem będziemy mogli wspierać Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która

    została powołana dla upamiętnienia pontyfikatu Świętego Jana Pawła II.

    Nasze ofiary w kościele będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii

4. Z prasy: Gość Niedzielny.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne,

                              za podjęcie działań na cmentarzu przy drzewie Powiatowej

                              Straży Pożarnej w Głubczycach i Ochotniczej Straży Pożarnej

                              w Zubrzycach..

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Nogaj i Świtaj.

6. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią, ostatnio jeszcze bardziej zaostrzonymi

    w naszym powiecie, pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust i nosa, zachowywaniu

    odpowiedniego dystansu i innymi zaleceniami. Nie lekceważmy tego, mając na uwadze

    zdrowie bliźnich i swoje. Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń, w razie

    kontroli, ponosi sam zainteresowany.

    Przypominamy również, że Komunię św. można przyjmować do ust lub na rękę.

    Najpierw podchodzą wierni pragnący przyjąć Komunię św. na rękę, a następnie ci,

    którzy chcą przyjąć do ust. Przyjmujący Komunię św. na rękę, powinni ją spożyć przed

    odejściem od kapłana i czynić to z wielkim szacunkiem.

                       „U boku każdego wierzącego stoi anioł,

                     obrońca i pasterz prowadzący do życia”.

                                                                                              św. Bazyli Wielki

                                                     Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone