Zopowy – 18.10.2020 r.

1. W dzisiejszą niedzielę misyjną rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Pragniemy modlić się

    w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni

    skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę

    zagubiły albo dotąd Boga nie poznały.

2. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i

    narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym

    orężem jest różaniec. Pragniemy nadal gromadzić się na wieczornej Eucharystii,

    a po niej odprawiamy nabożeństwo różańcowe, w najbliższych dniach przy

    wystawionym Najświętszym Sakramencie, śpiewając też suplikacje.

3. W przyszłą niedzielę przypada Rocznica poświęcenia naszego kościoła.

    Nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone na potrzeby kościoła

    i parafii.

4. W najbliższym czasie są wolne intencje mszalne.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym prezentem dla tych, których się kocha.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na Papieskie Dzieła Misyjne.

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Dawidowicz i Jórków Alicja [za 2 tyg.].

7. Porządkując groby naszych bliskich starajmy się czynić to w cichości, dyskretnie,

    z wielkim szacunkiem, z wiarą i modlitwą. Tego wielkiego szacunku uczymy także nasze

    dzieci i młodzież.

    Nie palimy na cmentarzu papierosów, nie porozumiewamy się hałaśliwie. 

    Cmentarz to jedno z naszych miejsc świętych.

8. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa, zachowywaniu odpowiedniego dystansu i innych zaleceniach. Wśród nich jest

    obecność w naszym kościele do 30 osób. Nie lekceważmy tego, mając na uwadze

    zdrowie bliźnich i swoje. Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń, w razie

    kontroli, ponosi sam zainteresowany.

    Przypominamy również, że Komunię św. można przyjmować do ust lub na rękę.

    Najpierw podchodzą wierni pragnący przyjąć Komunię św. na rękę, a następnie ci,

    którzy chcą przyjąć do ust. Przyjmujący Komunię św. na rękę, powinni ją spożyć przed

    odejściem od kapłana i czynić to z wielkim szacunkiem.

                   „Kto żyje bez Chrystusa, stoi na zewnątrz przed drzwiami

                         ojcowskiego domu, na ulicy, bez dachu na głową”.

                                                                                                                                    św. Ambroży

                                                                   Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone