Zopowy: 18 -25.10.2020 r.

Niedziela – Dwudziesta Dziewiąta Zwykła – 18.10.    [taca specjalna]

godz.  9.00: za ++ rodziców Walerię, Michała Bacior, siostry Marię,

                    Stanisławę, Władysławę, Anielę, brata Jana, dziadków

                    Góreckich i Bacior.

__________________________________________________________________________________________

Wtorek – św. Jana Kantego, prezbitera – 20.10.

godz.16.45: w rocznicę ślubu Aleksandry i Artura Wolmergów,

                   ich dzieci Barbary i Wojciecha.

__________________________________________________________________________________________

Czwartek – św. Jana Pawła II, papieża – 22.10.

godz.16.45: za ++ Tadeusza i Justynę Pabianów, Jerzego Mokiczuk,

                    Irenę Pabian, Janinę Lenartowicz i z rodziny obu stron.

__________________________________________________________________________________________

Sobota – 24.10.

godz.16.45: za ++ męża i ojca Tadeusza Witczaka i z rodziny obu stron.

__________________________________________________________________________________________

Niedziela – Trzydziesta Zwykła – 25.10.

godz.  9.00: w intencji parafian.

komentarze zostały wyłączone