Zopowy – 25.10.2020 r.

1. Ostatnia niedziela października w kalendarzu liturgicznym obchodzona jest jako

    Rocznica poświęcenia własnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną

    własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz wieczernik, w którym gromadzimy się

    na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty.

    Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi. Z tym dzisiejszym

    dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio

    dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga pośród nas.

2. Przed nami ostatni tydzień różańcowy, zapraszamy na tę modlitwę, tak nam teraz

    potrzebną.

    Dzisiaj wspólna modlitwa różańcowa o godz.15.00. Zapraszamy.

3. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość

    uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i

    Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności.

    Ze względu na epidemię nie będzie wspólnej modlitwy na cmentarzu, ale jak to

    słyszymy w informacjach rządowych i kościelnych odwiedziny cmentarza i indywidualną

    modlitwę za naszych zmarłych rozłóżmy na czas innych dni listopadowych. Oczywiście

    pragniemy pamiętać o zasadach epidemicznego zachowania.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na seminarium i instytucje diecezjalne.

    Zmiana tajemnic Żywego różańca będzie za dwa tygodnie.

4. Pragniemy pamiętać, że w zawiązku z decyzją Ojca Świętego Franciszka, przez cały

    listopad duszom wiernych zmarłych możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny, przez

    pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie

    pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, czyli spowiedź św., brak

    przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy

    w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

    Wypominki za zmarłych możemy składać w zakrystii, będą one odczytane i objęte

    modlitwą w jedną z niedziel listopada. Kartki na wypominki rozdadzą ministranci przed

    kościołem.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

i parafii.

do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Dawidowicz i Jórków Alicja.

7. Porządkując groby naszych bliskich starajmy się pamiętać, że cmentarz to jedno

    z naszych miejsc świętych.

8. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa, zachowywaniu odpowiedniego dystansu i innych zaleceniach. Wśród nich jest

    obecność w naszym kościele do 30 osób. Nie lekceważmy tego, mając na uwadze

    zdrowie bliźnich i swoje. Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń, w razie

    kontroli, ponosi sam zainteresowany.

    Przypominamy również, że Komunię św. można przyjmować do ust lub na rękę. Najpierw

    podchodzą wierni pragnący przyjąć Komunię św. na rękę, a następnie ci, którzy chcą

    przyjąć do ust. Przyjmujący Komunię św. na rękę, powinni ją spożyć przed odejściem

    od kapłana i czynić to z wielkim szacunkiem.

                           Jedynym szczęściem, jakie mamy na ziemi,

                       jest kochać Boga i wiedzieć, że On nas kocha”.

                                                                                                             św. Jan Maria Vianney

                                                                 Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone