Zubrzyce – 25.10.2020 r.

1. Ostatnia niedziela października w kalendarzu liturgicznym obchodzona jest jako

    Rocznica poświęcenia własnego kościoła parafialnego, czyli oddania świątyni 

    na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik,

    w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą

    Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi.

    Z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota

    odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga pośród nas.

2. Przed nami ostatni tydzień różańcowy, zapraszamy na tę modlitwę, tak nam teraz

    potrzebną.

3. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość

    uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu

    i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności.

    Ze względu na epidemię nie będzie wspólnej modlitwy na cmentarzu, ale jak to

    słyszymy w informacjach rządowych i kościelnych, odwiedziny cmentarza i indywidualną

    modlitwę za naszych zmarłych rozłóżmy na czas innych dni listopadowych. Oczywiście

    pragniemy pamiętać o zasadach epidemicznego zachowania.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na seminarium i instytucje diecezjalne.

4. Pragniemy pamiętać, że w zawiązku z decyzją Ojca Świętego Franciszka, przez cały

    listopad duszom wiernych zmarłych możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny, przez

    pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie

    pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, czyli spowiedź św., brak

    przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy

    w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

    Wypominki za zmarłych możemy składać w zakrystii, będą one odczytane i objęte

    modlitwą w jedną z niedziel listopada. Kartki na wypominki rozdadzą ministranci przed

    kościołem.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

                              i parafii, za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: Rodziny Dawidczyk i Szpunar.    

7. Porządkując groby naszych bliskich starajmy się pamiętać, że cmentarz to jedno

    z naszych miejsc świętych.

8. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa, zachowywaniu odpowiedniego dystansu i innych zaleceniach. Wśród nich jest

    obecność w naszym kościele do 40 osób. Nie lekceważmy tego, mając na uwadze

    zdrowie bliźnich i swoje. Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń, w razie

    kontroli, ponosi sam zainteresowany.

    Przypominamy również, że Komunię św. można przyjmować do ust lub na rękę.

    Najpierw podchodzą wierni pragnący przyjąć Komunię św. na rękę, a następnie ci, którzy chcą

    przyjąć do ust. Przyjmujący Komunię św. na rękę, powinni ją spożyć przed odejściem

    od kapłana i czynić to z wielkim szacunkiem.

                            „Jedynym szczęściem, jakie mamy na ziemi,

                         jest kochać Boga i wiedzieć, że On nas kocha”.

                                                                                                                      św. Jan Maria Vianney

                                                                    Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone