Zopowy – 01.11.2020 r.

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie

    kanonizowanych i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali

    swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie

    czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją

    modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach

    wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza

    uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas.

    To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

2. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny.

    Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako

    chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych

    i błogosławionych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie

    wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my

    jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci

    są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem

    oczyszczającym się.

    Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar

    modlitwy i odpustu zupełnego, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.

3. Pragniemy pamiętać, że w zawiązku z decyzją Ojca Świętego Franciszka, przez cały

    listopad duszom wiernych zmarłych możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny, przez

    pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie

    pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, czyli spowiedź św., brak

    przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy

    w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

    Wypominki za zmarłych możemy składać w zakrystii, będą one odczytane i objęte

    modlitwą w jedną z niedziel listopada.

4. Pierwszy czwartek.

    – godz.16.00: Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Pragniemy

                          dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania

                          kapłańskie. Będzie okazja do miesięcznej spowiedzi św.

5. Pierwsza sobota.

    Przez Niepokalane Serce Matki Bożej pragniemy wynagradzać za grzechy swoje i świata.

    Nie będzie odwiedzin chorych.

6. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła.

    i parafii, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę jako pomoc Kościołowi w potrzebie.

    Będzie zmiana tajemnic Żywego różańca.

7. Z prasy: Gość Niedzielny.

8. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne, za przygotowanie

                              kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Pabian i Sowa [za 2 tyg.].

9. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa, zachowywaniu odpowiedniego dystansu i innych zaleceniach. Wśród nich jest

    obecność w naszym kościele do 10 osób w nawie głównej i 4 osoby na chórze. Nie lekceważmy

    tego, mając na uwadze zdrowie bliźnich i swoje. Konsekwencje za niezastosowanie się do tych

    zaleceń, w razie kontroli, ponosi sam zainteresowany.

              „Módlmy się jedni za drugich, abyśmy kiedyś połączyć się mogli

                                            w krainie wiecznej radości”.

                                                                                                                                św. Rafał Kalinowski

                                                                 Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone