Zopowy – 15.11.2020 r.

1. W kolejnych dniach listopadowych pragniemy w zadumie i refleksji nad tymi, którzy

    już odeszli do domu Ojca, ale i refleksji nad naszym życiem, podejmowali tak potrzebną

    modlitwę.

    Na godz.14.30 zapraszamy na wspólny różaniec z odczytaniem wypominek.

2. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla

    Wszechświata.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

3. Z prasy: Gość Niedzielny.

4. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeb kościoła i parafii.

    – do przygotowania kościoła i wieńca adwentowego zapraszamy: rodz. Pabian i Sowa

                                                                                                            [za 2 tyg.].

5. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa, zachowywaniu odpowiedniego dystansu i innych zaleceniach. Wśród nich jest

    obecność w naszym kościele do 10 osób w nawie głównej i 4 osoby na chórze.

    Nie lekceważmy tych zaleceń, mając na uwadze zdrowie bliźnich i swoje.

    Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń, w razie kontroli, ponosi sam

    zainteresowany.

                                „Nauka konieczna jest do poznania,

                            a wiara – do czynów i postępowania”.

                                                                                                           Max Planck

                                                              Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone