Zubrzyce – 22.11.2020 r.

1. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

    Obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia,

    że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.

    Zapraszamy na godz.14.30 na wspólny różaniec z odczytaniem wypominek.

2. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nowy rok liturgiczny czasem Adwentu.

    Ten czas będziemy przeżywać w skromny sposób.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

3. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego [prenumerata na przyszły rok 20 zł].

4. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

   – do przygotowania kościoła zapraszamy: Rodziny Świtaj i Nogaj.

5. Ponieważ nie będzie możliwe zamawianie intencji mszalnych w dotychczasowy

    sposób, czyli w naszych domach, to gorąco proszę, aby te intencje wypisane na

    kartce, z zaznaczeniem od kogo są, składać w zakrystii osobiście albo przez kogoś.

    Postarajmy się, aby w tym trudnym czasie, w naszym kościele mogła być zanoszona

    modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

6. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa, zachowywaniu odpowiedniego dystansu i innych zaleceniach. Wśród nich jest

    obecność w naszym kościele do 15 osób w nawie głównej i 5 osób na chórze

    Nie lekceważmy tych zaleceń, mając na uwadze zdrowie bliźnich i swoje. Konsekwencje 

    za niezastosowanie się do tych zaleceń, w razie kontroli, ponosi sam zainteresowany.

       Bóg prowadzi każdego jego własną drogą. Jedni dochodzą do celu

        prędzej, inni później. Nie należy tylko Bogu wyznaczać terminów”.

                                                                                                                       św. Teresa Benedykta od Krzyża

                                                                    Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone