Zopowy – 29.11.2020 r.

1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia

    Pańskiego. W tym szczególnym czasie oczekiwania, towarzyszy nam Maryja. Ona

    pierwsza odpowiedziała Bogu fiat i przyjęła Jego plan. Pragniemy, wpatrzeni w Jej

    przykład, podążać na spotkanie z Nim. Zachęcamy do uczestniczenia w Mszy Świętej

    ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej roratami we wtorki, czwartki i soboty.

    W związku z zaleceniami związanymi z epidemią będziemy przeżywać roraty w sposób

    skromny bez lampionów i serduszek.

2. Pierwszy czwartek.

    – godz.16.00: Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym sakramencie i wynagro-

                          dzenie Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy osobiste i świata.

    Okazja do miesięcznej spowiedzi św.

    Nie będzie odwiedzin chorych, o których pamiętamy w naszych modlitwach i nie będzie

    zmiany tajemnic Żywego różańca.

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na seminarium i instytucje diecezjalne.

4. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego [prenumerata 20 zł].

5. W zakrystii są pobłogosławione opłatki oraz świece caritas: duża – 12 zł., mała – 5 zł.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła i wieńca adwentowego.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Uchyła Z. i Zapotoczna M. [za 2 tyg.]

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Górski, Klimek, Hołubowicz,

       Górski, Pabian, Fuczek, Marciniszyn, Kalisz, Młot, Hamzik.

    Uczyńmy to skromnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

7. Ponieważ nie będzie możliwe zamawianie intencji mszalnych w dotychczasowy

    sposób, czyli w naszych domach, to gorąco proszę, aby te intencje wypisane na

    kartce, z zaznaczeniem od kogo są, składać w zakrystii osobiście albo przez kogoś.

    Postarajmy się, aby w tym trudnym czasie, w naszym kościele mogła być zanoszona

    modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

8. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa, zachowywaniu odpowiedniego dystansu i innych zaleceniach. Wśród nich jest

    obecność w naszym kościele do 10 osób w nawie głównej i 4 osoby na chórze.

    Nie lekceważmy tych zaleceń, mając na uwadze zdrowie bliźnich i swoje.

    Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń, w razie kontroli, ponosi sam

    zainteresowany.

       „Jak góry piętrzą się dookoła i ochraniają położone w nich doliny,

                       tak święci aniołowie stoją wokół i nas chronią”.

                                                                                                                              św. Albert Wielki

                                                               Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone