Zopowy – 13.12.2020 r.

1. W liturgii Kościoła trzecia niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudete

    „radujcie się”. A zatem bliskość świąt Bożego Narodzenia sprawia, że powinniśmy się

    zastanowić, czy już jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem.

    Okazja do spowiedzi świętej jest pół godziny przed Mszą świętą. Nie odkładajmy 

    na ostatnie dni.

2. Rozpoczynamy dzisiaj kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. W natłoku

    wielu ważnych spraw niech nie umknie naszej uwadze fakt, że pragniemy razem,

    rodzinnie wyjść na spotkanie przychodzącego Pana. Rodzina bowiem dla każdego

    z nas jest przestrzenią wzrastania w świętości na co dzień.

3. W kolejnych dniach Adwentu pragniemy uczestniczyć w Mszy Świętej roratnej

    we wtorki, czwartki i soboty. Zachęcany do udziału.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone na

    potrzeby kościoła i parafii.

    Można włączyć się do tych ofiar poprzez konto bankowe parafii Zubrzyce:

    nr 05 8868 0004 2000 0000 4952 0001. Za ofiary Bóg zapłać.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego [prenumerata 20 zł].

6. W zakrystii są pobłogosławione opłatki.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Górski, Klimek,

      Hołubowicz, Górski, Pabian, Fuczek, Marciniszyn, Kalisz, Młot, Hamzik.

    Uczyńmy to skromnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

8. Ponieważ nie będzie możliwe zamawianie intencji mszalnych w dotychczasowy

    sposób, czyli w naszych domach, to gorąco proszę, aby te intencje wypisane 

    na kartce, z zaznaczeniem od kogo są, składać w zakrystii osobiście albo przez kogoś.

    Postarajmy się, aby w tym trudnym czasie, w naszym kościele mogła być zanoszona

    modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych. Dziękujemy tym parafianom, którzy

    to już uczynili.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

9. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa, zachowywaniu odpowiedniego dystansu i innych zaleceniach. Wśród nich jest

    obecność w naszym kościele do 10 osób w nawie głównej i 4 osoby na chórze.

    Nie lekceważmy tych zaleceń, mając na uwadze zdrowie bliźnich i swoje.

    Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń, w razie kontroli, ponosi sam

    zainteresowany.

   „Tak posiadajcie rzeczy tego świata, aby przez nie świat nie posiadał was”.

                                                                                                                                  św. Grzegorz Wielki

                                                                Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone