Zubrzyce – 27.12.2020 r.

1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Pragniemy obejmować

    naszą modlitwą wszystkie rodziny naszej parafii, aby były Bogiem silne.

2. We czwartek, w ostatni dzień roku kalendarzowego 2020 zapraszamy o godz. 17.30

    na dziękczynną Mszę świętą, w czasie której podziękujemy za dary i łaski otrzymane

    w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów

    popełnionych indywidualnie i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże 

    na przybliżający się nowy rok 2021.

3. W piątek 1 stycznia 2021 roku uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Jest to również

    Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Ciągle słyszymy o nowych konfliktach, które wybuchają

    w różnych miejscach świata. W czasie modlitwy o pokój módlmy się także o opamiętanie 

    dla tych, którzy dla własnych interesów sieją niepokój i wywołują konflikty.

4. Ponieważ nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej, czyli kolędy, to w przyszłą 

    niedzielę na Mszach świętych, a szczególnie o godz.11.00 pragniemy modlić się

    za wszystkie rodziny i domostwa naszej wspólnoty. Na zakończenie każdej Mszy świętej

    podejmiemy te modlitwy, które dotąd podejmowaliśmy w czasie wizyty duszpasterskiej

    w naszych domach. Można przynieść ze sobą wodę do poświęcenia, którą następnie

    ojciec rodziny poświęci dom, w którym mieszkamy, a kredą wypisze na drzwiach C+M+B 2021

    Jeżeli mamy taką wolę, to można złożyć w kopercie tzw. ofiarę kolędową, zachowując w ten

    sposób naszą polską tradycję.

    Nasze ofiary za tydzień będą przeznaczone na seminarium i instytucje diecezjalne.

    Można włączyć się do tych ofiar poprzez konto bankowe parafii Zubrzyce:

    nr 05 8868 0004 2000 0000 4952 0001. Za ofiary Bóg zapłać.

5. Z prasy: Gość Niedzielny [10 zł], Królowa Różańca Świętego [prenumerata 20 zł].

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za świąteczne przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Głogowski i Chamczyk.

7. Ponieważ nie będzie możliwe zamawianie intencji mszalnych w dotychczasowy

    sposób, czyli w naszych domach, to gorąco proszę, aby te intencje wypisane na

    kartce, z zaznaczeniem od kogo są, składać w zakrystii osobiście, przez kogoś

    albo przez pocztę mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej].

    Postarajmy się, aby w tym trudnym czasie, w naszym kościele mogła być zanoszona

    modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych. Dziękujemy tym parafianom, którzy

    to już uczynili.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

8. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa, zachowywaniu odpowiedniego dystansu i innych zaleceniach. Wśród nich jest

    obecność w naszym kościele do 15 osób w nawie głównej i 5 osób na chórze.

    Nie lekceważmy tych zaleceń, mając na uwadze zdrowie bliźnich i swoje.

    Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń, w razie kontroli, ponosi sam

    zainteresowany.

  „Narodzone w Betlejem Dzieciątko Jezus jest znakiem czułości Boga”.

                                                                                                                        papież Franciszek

                                                            Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone