Zubrzyce – 17.01.2021 r.

1. Od poniedziałku trwa okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy

    przez realizację powołania i wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim

    świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć.

2. W poniedziałek rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

    pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam

    przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy

    i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli

    znakiem jedności w dzisiejszym świecie.

3. We czwartek będziemy obchodzili Dzień Babci, a w piątek Dzień Dziadka. Pamiętajmy

    o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość.

    Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, będą wyrazem naszej szczególnej miłości.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii.

    Można włączyć się do tych ofiar poprzez konto bankowe parafii Zubrzyce:

    nr 05 8868 0004 2000 0000 4952 0001. Za ofiary Bóg zapłać.

5. Z prasy: Gość niedzielny, Królowa Różańca Świętego [dla tych, którzy przedłużyli pre-

                  numeratę].

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na bieżące potrzeby

                              kościoła i parafii, za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny, które przygotowywały kościół

                                                                       na święta [po 2 lutego].

7. Intencje mszalne można zamawiać wypisane na kartkach w zakrystii przez pocztę

    mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

    Postarajmy się, aby w tym trudnym czasie, w naszym kościele mogła być zanoszona

    modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych. Dziękujemy tym parafianom, którzy

    to już uczynili.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

                    „Modlitwa jest dialogiem i rozmową z Bogiem,

                         porażką zła i odwróceniem się od grzechu”.

                                                                                                     św. Grzegorz z Nyssy

                                                  Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone