Zopowy: 21 – 28.03.2021 r.

Niedziela – Piąta Wielkiego Postu – 21.03.         [taca specjalna na kościół]

godz.  9.00: od róży mężczyzn: w intencji członków.

__________________________________________________________________________________________

Czwartek – Zwiastowanie Pańskie – 25.03.

godz.16.30: w intencji rodziców oczekujących urodzenia dziecka.

__________________________________________________________________________________________

Sobota – 27.03.

godz.16.30: za ++ męża Michała, braci Franciszka, Jana Białomazurów,

                   siostrę Janinę, szwagra Tadeusza Szymusia.

__________________________________________________________________________________________

Niedziela – Palmowa Męki Pańskiej – 28.03.

godz.  9.00: za + ojca Tadeusza w 30 rocznicę.

komentarze zostały wyłączone