Zopowy – 21.03.2021 r.

1. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego

    Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma

    w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia

    Jezusowi w Jego cierpieniu i męce. Także niech to będzie już czas zanurzenia się

    w Bożym miłosierdziu w sakramencie pokuty. Okazja pół godziny przed Mszą świętą.

2. We czwartek uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia

    i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Pragniemy wspierać modlitwą tych,

    którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

3. W przyszłą Niedzielę Palmową poświęcenie palm.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

    Można włączyć się do tych ofiar poprzez konto bankowe parafii Zubrzyce Filia Zopowy:

    nr 35 8868 0004 1000 0000 4994 0001. Za ofiary Bóg zapłać.

4. Z prasy: Gość niedzielny.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

                              i parafii, za przygotowanie kościoła.

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Pabian, Zapotoczny,

       Sowa, Sobolewski, Głowacz, Cypek, Jórków, Borucki, Dawidowicz, Cieciura

       [pamiętamy o zachowaniu bezpieczeństwa epidemicznego].

6. Intencje mszalne można zamawiać: wypisane na kartkach w zakrystii, przez pocztę

    mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

    Postarajmy się, aby w tym trudnym czasie, w naszym kościele mogła być zanoszona

    modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych. Dziękujemy tym parafianom, którzy

    to już uczynili.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

7. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa, zachowywaniu odpowiedniego dystansu i innych zaleceniach. Wśród nich jest

    obecność w naszym kościele do 10 osób w nawie głównej i 4 osoby na chórze.

    Nie lekceważmy tych zaleceń, mając na uwadze zdrowie bliźnich i swoje.

    Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń, w razie kontroli, ponosi sam

    zainteresowany.

           „Modlitwa jest światłem duszy, prawdziwym poznaniem Boga

                                   i pośredniczką między Nim a ludźmi”.

                                                                                                                            św. Jan Chryzostom

                                                   Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone