Zopowy – 04.04.2021 r.

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe

    do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim.

    Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci

    nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda

    inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć.

    Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie

    w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego

    dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą

    radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości

    rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – z całego serca wam

    życzymy.

2. W Poniedziałek Wielkanocny nasze ofiary będą przeznaczone na KUL.

3. Przyszła Niedziela to niedziela Miłosierdzia Bożego.

    Bóg nieustannie nas zaskakuje miłosierdziem okazywanym nam w przeróżny sposób.

    Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wdzięczności Bogu.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na Caritas naszej Diecezji.

4. Z prasy: Gość niedzielny.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne,

                               za świąteczne przygotowanie kościoła.

    – do poświątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Pabian, Zapotoczny,

       Sowa, Sobolewski, Głowacz, Cypek, Jórków, Borucki, Dawidowicz, Cieciura

     [pamiętamy o zachowaniu bezpieczeństwa epidemicznego].

6. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa, zachowywaniu dystansu 1,5 metra i innych zaleceniach. Wśród nich jest

   obecność w naszym kościele do 6 osób w nawie głównej i 3 osoby na chórze.

    Można też uczestniczyć we Mszy Świętej stojąc na zewnątrz kościoła, zachowując

    dystans 1,5 metra i to nie wlicza się do limitu 6 osób.

    Nie lekceważmy tych zaleceń, mając na uwadze zdrowie bliźnich i swoje.

    Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń, w razie kontroli, ponosi sam

    zainteresowany.

             „Jezus umarł za wszystkich. I wszystkich nas oczekuje w niebie”.

                                                                                                                                 św. Jan Maria Vianney

                                                    Szczęść Boże

komentarze zostały wyłączone